کندنکاری

ساخت وبلاگ
چکیده : كندن كاری و پركاری بیشتر به متر مكعب برآورد می گردد. چقری ها برای تهداب ها عموداً كندن كاری شده و عر... با عنوان : کندنکاری بخوانید :

كندن كاری و پركاری بیشتر به متر مكعب برآورد می گردد. چقری ها برای تهداب ها عموداً كندن كاری شده و عرض آن دقيقاً مساوي به عرض تهداب می باشد و مقدار كار كندن كاری تهداب با ضرب كردن طول با عرض و عمق تهداب ها دريافت می گردد.

سپس پرکاری دورادور تهداب ها قابل برآورد نبوده و نادیده گرفته میشود، اگر اندازه آن زیاد باشد نیاز میرود که برآورد گردد.

 

در پرکاری داخل اطاق ها، درازی اطاق ضرب عرض و چقری آن می گردد، در پرکاری ضخامت قشر فرش ها در نظر گرفته میشود و در برآورد کم محاسبه می گردد. کندن کاری به نوعيت زمین که در مجموع در كتاب ها به هشت نوع دسته بندی گرديده كه هر كدام دارای نورم جداگانه قرار ذیل می باشد.

 

زمین قسم اول، دارای ریگ و جغل سست بوده و قطر جغل آن الی 7 ملی متر می باشد.

زمین قسم دوم، زمین زراعتی به شمول ریشه های درخت به قطر الی 10 ملی متر.

زمین قسم سوم، زمین سخت دارای جغل به قطر 40 ملی متر بیدون ریشه ها.

زمین قسم چهارم، مواد سخت فشرده شده ذخيره شده طبيعی كه به شكل طبقه ها بالاي يك ديگر واقع باشد.

زمین قسم پنجم، دارای سنگ های كلوله تا وزن 50 كيلوگرام و مواد جوش خورده و به هم بافت خورده با سنگ ريزه هاي درشت.

زمین قسم ششم، دارای جغل های درشت و بزرگ كه با سنگ و گل فشرده شده و بافت خورده باشد و يا هم زمينيكه دارای منگ سخت آب نا رسيده طبيعی باشد.

زمین قسم هفتم، دارای سنگ های نسبتأ بزرگ و درز شده طبيعی باشد يا هم زمينيكه دارای سنگ ريزه های كه متشكل از سنگ های بزرگ طبيعی تكه و پارچه شده باشد و به شكل طبقه ها تا بلندی 50 سانتی متر باشد.

زمین قسم هشتم، دارای سنگ های بزرگ و بسيار سخت باشد كه عمومآ در اين نوع از زمين جهت كندن كاری از مواد انفلاقيه استفاده به عمل می آيد.                                                     

معیار های کندن کاری از روی چهارچوب زیر برآورد می گردد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر

1

کندن کاری در زمین قسم (1)

متر مکعب

یک متر مکعب

0

0.25 MD/m³

2

کندن کاری در زمین قسم (2)

متر مکعب

رر

0

0.30 MD/m³

3

کندن کاری در زمین قسم (3)

متر مکعب

رر

0

0.65 MD/m³

4

کندن کاری در زمین قسم (4)

متر مکعب

رر

0

0.85 MD/m³

5

کندن کاری در زمین قسم (5)

متر مکعب

رر

0

1.50 MD/m³

6

کندن کاری در زمین قسم (6)

متر مکعب

رر

0

2.00 MD/m³

7

کندن کاری در زمین قسم (7)

متر مکعب

رر

0.06 MD/m³

3.00 MD/m³

8

کندن کاری در زمین قسم (8)

متر مکعب

رر

0.10 MD/m³

0.85 MD/m³

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:45