عناوين مطالب سایت
سفارشات ساحوی برای پروژه های تعمیرات!

روز🌴مهندس🌹خجسته🌷و میمون🌿 باد!...

در باره گوش!

بهداشتی دندان

در باب تندرستی بينى!

نگهدار موى سر تان باشید!

نگهدار چشم های زیبای تان باشید.

سوالات : بخش طرح و دیزاین

طراحی و ساخت راه زینه با استاندارد های امن

شب یلدا خوش و خندان باد!

مصرف گزاف شهرداری در کانال کنار سرک هشتاد متره!

از خداوند به جای نابودی دشمن توانمندی خود را بخواهید!

بازدید از پروژه های انکشافی ولایات پنجشیر و پروان

ترسیم پروژه سرک (Highway Project Drawing):

با خدا باش پادشاهی کن!

انواع سدها از ديدگاه مواد ساختمانى و ساختمان

❓ تندرست کیست؟!

چرا بودجه حكومت در طرح ناكام شهردارى كابل مصرف مى شود؟!

بازدید از پروژه های انکشافی ولایات پنجشیر و پروان

انجنیر ضیأ احدی

مانیتورینگ انجنیری

چرا سرك ها و شاهراه هاى اسفالت كشور واژگون مى شوند؟!

پروژه ميتروبس در شهر كابل ناكام خواهد ماند!

روشنايى زننده به ديد چشمان آسیب می رساند!

بازدید از پروژه های انکشافی ولایات لغمان و ننگرهار

يكپارچگى و همبستگی از ديدگاه معماری!

چرا بهترین منبع عایداتی کشور راکد مانده است؟!

چرا کار به اهل آن سپرده نمی شود؟!

ساخت موانع هاى آهنی در روى جاده هاى كابل چالش برانگيز است!

شهرک لاله واقع قصبه خانه سازی شهر کابل

حجاب اسلامی

سوالات انجنیری برآورد - 4

سنگ کاری غرقه - کرسی

کندنکاری

پرکاری

برآورد قالب بندی

برآورد سیخ بندی

برآورد خشت کاری

برآورد سنگ کاری

سوالات انجنیری - بخش اول

سوالات انجنیری - بخش دوم

سوالات طرح و دیزاین - بحش سوم

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0041 ثانیه