افتخار به انجنیر

ساخت وبلاگ
چکیده : شخصی از یک انجنیر, پرسید، چرا شما به خود افتخار, می کنید که انجنیر, هستید؟ لبخند زد و گفت. در آم... با عنوان : افتخار به انجنیر بخوانید :

شخصی از یک انجنیر, پرسید، چرا شما به خود افتخار, می کنید که انجنیر, هستید؟
لبخند زد و گفت. در آمد یک وکیل با افزایش جرائيم، افزایش می یابد. و در آمد یک داکتر با افزایش بیمار ها افزایش می یابد، اما در آمد یک انجنیر, با افزایش رفاه مردم و کشور افزایش می یابد. به همین دلیل است که ما انجنیر,ان خیلی به خود افتخار, می کنیم.
وسیله شناسای یک وکیل همان فایل دست داشته اش می باشد، وسیله شناسای یک داکتر همان استسکوپ اش می باشد، وسیله شناخت یک استاد تباشير دست اش می باشد، اما یک انجنیر, چیزی در دست ندارد، همه چیز را در ذهن خود برای شناسای اش دارد.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت: 23:28