برآورد قالب بندی | بلاگ

برآورد قالب بندی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

قالب کاری به مساحت که واحد آن متر مربع است برآورد می گردد، و در جاهای مختلف از قبیل سپل، گادر، پیک و سقف دارای نورم های مختلف می باشد. در کارات قالب بندی چوب تخته برای سه بار و چوب گول برا پنج بار کار گرفته می شود. ناگفته نباید گذاشته که تاثر مواد کیمیاوی، شعاع آفتاب و آب دادن بیش کیفیت و توانمندی چوب قالب را زودتر از بین می برد.

از چهارچوب زیر برای برآورد قالب کاری صورت می گیرد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر

1

بحیره بندی برای دیوار های تا بلندی چهار متر به شمول کندن آن

مترمربع

یک مترمربع

0.06 MD/m²

0 MD/m²

2

قالب گیری بالکن روی پیک و براکت مع بحیره بندی و کندن کاری

مترمربع

رر

0.50 MD/m²

0.12 MD/m²

3

قالب کاری دیوار های گرد یا مدور

مترمربع

رر

0.45 MD/m²

0.14 MD/m²

4

قالب گیری کتاره های شکسته یا منکسر

مترمربع

رر

0.50 MD/m²

0.14 MD/m²

5

قالب گیری سقف های همواربه شمول کندن کاری  وبیره کاری قالب

مترمربع

رر

0.45 MD/m²

0.12 MD/m²

6

قالب گیری کمان ها گنبد هابابیره بندی وکندن دوباره آن

مترمربع

رر

0.70 MD/m²

0.15 MD/m²

متره و برآورد قالب بندی,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:45