نظارت از جریان کار پروژه های انکشافی بزرگ کشور

ساخت وبلاگ
چکیده : نظارت  واژه یست که به مراقبت هر گونه پروژه تحت كار ارتباط می گيرد. انجنیر... با عنوان : نظارت از جریان کار پروژه های انکشافی بزرگ کشور بخوانید :

  نظارت   واژه یست که به مراقبت هر گونه   پروژه   تحت كار ارتباط می گيرد. انجنیران مكلف اند تا موضوعات تخنیکی زیر را در جريان بازدید پروژه در نظر داشته باشند:

تنظیم كار پروژه مطابق پلان كاری و پيش گيرى از تمديد قرارداد؛
اصلاح نواقص مطابق شرطنامه قرارداد و اسناد تخنيكى پروژه؛
جستجو و دریافت راه حل ها براى رفع چالش هاى موجود در كار پروژه؛
حصول اطمينان از چگونگى مواد ساختمانى و نوعيت كار تخنيكى اجزا و عناصر تطبيق شده پروژه؛
پیش گيرى از زمانگير شدن و مصارف بى هوده پروژه؛
مشاوره و هدايات معيارى و استندرد براى بلندبردن كيفيت، اقتصاد، مقاومت و زيبايى پروژه.

#موضوعات فوق در نظارت پروژه نقش ارزنده و مهم را داراست، تا به گونه دوامدار چندين مرتبه از پروژه های   انکشافی   بازدید به عمل آید. اين فعاليت در رشد اقتصاد و 
پیشرفت   کشور   خیلی ها موثر و سودمند می باشد.

#تصاویر زیر نمونه ی از فعالیت های چندين سال سپری شده از ميان صدها پروژه به گونه الگو برگزیده شده اند، كه این همه فعالیت ها در شرايط بسادشوار و طاقت فرسا در سطح ولايات و مركز با كمال صداقت و افتخار انجام یافته است.

 

١. بازدید از پروژه سرك اسفالت فیض آباد - بهارک، به طول ٤٤ کیلومتر به هزینه ٦٦ میلیون دالر در ولایت بدخشان؛

 


٢. بازدید از پروژه بند برق و آبیاری شاه و عروس، شکردره ولایت کابل؛


٣. بازدید از پروژه سرد خانه پنج هزارتنه شهر جلال آباد به هزینه ٢.٧٥ میلیون دالر در ولایت ننگرهار؛

 

 

٤. بازدید از پروژه شفاء خانه صد بسترى کمپلکس ولایتی، به هزینه ٣١٦ میلیون در ولایت کاپیسا؛

 


٥. بازدید از پروژه سرک کانکریتی، لین دوم کابل - جلال آباد به طول صد كيلو متر و هزینه ١١٠ میلیون دالر؛

 

٦. بازدید از پروژه شهرک مهاجرین، به مساحت ٢٤٠٠ جریب زمین در پنجوایی، ولایت کندهار؛


٧. بازدید از پروژه شهرک لاله، واقع غرب فرودگاه کابل؛


٨. بازدید از پروژه بند برق و آبیاری پاشدان به هزینه ١١٧ میلیون دالر در ولایت هرات؛


٩. بازدید از پروژه قصر نوروز پغمان، به هزینه ٣٠ میلیون دالر در ولایت کابل؛


١٠. بازديد از پروژه سرك اسفالت هرات - پشتون زرغون به طول ٤٤ کیلومتر و به هزینه ١١٠ میلیون دالر ...

 
...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 ساعت: 9:27