آداب رفاقت و دوستى:

ساخت وبلاگ
چکیده : « دوستى, هر شخص به منزله خود اوست، پس باید بنگرى که چه کسى را براى دوستى خویش بر مى ‏گزینى». «دوست و... با عنوان : آداب رفاقت و دوستى: بخوانید :

« دوستى, هر شخص به منزله خود اوست، پس باید بنگرى که چه کسى را براى دوستى خویش بر مى ‏گزینى».

«دوست و رفیق، وقتى دوست واقعى است که در سه هنگام انسان را فراموش نکنند: هنگام گرفتارى، مددکار او باشد، و در نبود انسان، مدافع او باشد و پس از وفات دوست، همچنان به یادش باشد».
دوستان راست عبارتند از:

پرهيز گار و پاك دامن باشد،
غيبت كسى را نكند،
چشم و نيت بد به بى آبروگى و بى عزتى كسى نداشته باشد،
خائين و دو روى نباشد،
در خفا پشتيبانى كند،
درباره ناموس كسى بد نگويد،
در سفر صميمى و جوانمرد باشد،
شرافمند و مهربان باشد،
راز دوستش رافاش نكند،
بدخوى و بدسرشت نباشد،
با وفا باشد،
سؤ استفاده نكند،
مطلب آشنا نباشد،
در هر حالت پاسدار و باگذشت باشید،
رفيق را آله دست قرار ندهید،
انسان باخدا، راست و پاك نهاد باشید،
وعده خلاف، دروغگو، خيانت كار و آبله نباشید،
بدعمل، بد نيت و بد طينت نباشید،
باحجاب، باحيا و مسلمان باشید.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 2:53