سفارشات ساحوی برای پروژه های تعمیرات!

ساخت وبلاگ
چکیده : تاريخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰مواد ساختمانی:مواد ساختمانی در مجموع باید درجه اول و باکیفیت باشد.سنگ کوهی نسبت به... با عنوان : سفارشات ساحوی برای پروژه های تعمیرات! بخوانید :

تاريخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

مواد ساختمانی:

 • مواد ساختمانی در مجموع باید درجه اول و باکیفیت باشد.
 • سنگ کوهی نسبت به سنگ دریایی بهتر و باکیفیت است در سنگ کاری اجزای بردارنده باید از سنگ های کوهی استفاده شود و تنها سنگ های دریایی در پرکاری های زیر فرش ها استفاده شده می توانند.
 • جغله باید پاک، درشت و دارای اندازه های مختلف باشد. برای جغله ماشینی برتری داده می شود.
 • سمنت باید تازه دارای وزن پنجاه کیلوگرام و تولید کارخانه مشهور باشد.
 • سیخ گول جدید، بدون زنگ و چکش خوردگی، ساخت کمپنی مشهور، دارای رنگ سرمه ئی روشن و رخ های برجسته و لشم باشد.
 • چوب که برای کلکین و دروازه کار می شود، باید خشک باکیفیت، درجه اول و بدون ذخ، درز و کرم خوردگی باشد.
 • از شیشه های دارای ضخامت چهارملی در کلکین ها استفاده گردد.
 • چوکات های پی وی سی برای کلکین و دروازه فرمایش داده می شود باید از کیفیت عالی و ساخت ترکیه باشد.
 • مواد رنگمالی برای اماکن، دروازه ها و کلکین ها از نوعیت اول و کیفیت عالی بوده بالای سطوح پاک و بدون خاک استعمال گردد.
 • رنگ بیرون را از رنگ ویدر شید درجه اول که در مقابل گرما و سرما مقاومت کافی دارد کار گیرید.
 • مواد شبکه برق باید تولید باکیفیت و بادوام باشد و ساخت ایرانی و دارای استایل زیبا باشد.
 • مواد شبکه آبرسانی و فاضلاب از مواد پولیمری و باکیفیت عالی و ساخت ایران باشد.

تجهیزات:

 • تمام تجهیزات که از مواد خام محلی به دست می آید باید دست اول و باکیفیت باشد.
 • تجهیزات که از مواد صادراتی فراهم می شود باید با کیفیت و از کارخانه کشورهای مشهور به دست آمده باشد.
 • مقدار تجهیزات که فراهم می گردد باید مطابق به ضروریات پروژه باشد. (نه کم و نه بیش)

تطبیقات:

 • تمام کارها باید مطابق معیارهای انجنیری و مشخصات ساختمانی انجام گردد.
 • مقاومت فشاری سیخ گول باید از 2400کیلوگرام فی سانتی متر مربع کمتر نباشد. سیخ گول تاشکندی گرید 60 سیخ قابل اطمینان است.
 • مخلوط کانکریت توسط ماشین و در موجودیت آب صورت گیرد.
 • ریگ که در پروژه استفاده می گردد باید چهل فیصد آن دارای اندازه 1 تا 3 ملی متر بوده بدون خاک و کثافات باشد.
 • تناسب مصالحه برای سنگ کاری تهداب ها و خشت کاری دیوارها 1:4 باشد. (یک سمنت و چهار ریگ)
 • تناسب مصالحه پلستر داخلی و خارجی باید 1:3 باشد. (یک سمنت و سه ریگ)
 • تناسب مصالحه برای هنگاف کاری و سنگ کاری کرسی 1:3 باشد. (یک سمنت و سه ریگ)
 • مارک کانکریت فرش باید 200 بوده و ضخامت آن حداقل هشت سانتی متر در نظر گرفته می شود.
 • کارهای کانکریتی حداقل تا پانزده روز در روز سه بار آبدهی گردد.
 • در دیزاین مارک فشاری کانکریت باید از 150 تا 200 کیلوگرام فی سانتی متر مربع محاسبه گردد.
 • اگر مخلوط کانکریت و یا مصالحه در زمین انجام می گردد باید اول مواد خشک مخلوط گردیده سپس آب ریخته شود.
 • جغل و ریگ که در مخلوط کانکریت استفاده می گردد باید پاک و بدون کثافات باشد.
 • اگر در تهداب ها ریشه درخت، کبل و یا سایر نباتات باشد، باید کاملأ پاک کاری و سپس کار آغاز گردد.
 • مخلوط کانکریت و مصالحه باید تا سی دقیقه کار گردد، درغیر آن کیفیت خود را از دست می دهد.
 • آب که برای مخلوط کانکریت استفاده می گردد باید تازه، پاک، بی بوی و با مزه باشد.
 • کانکریت باید در درجه حرارت 7 تا 30 انجام گردد. در زمستان سرد و تابستان گرم باید تدابیر جانبی گرفته شود.
 • هر کار که انجام می گردد باید قبل از آن همرای انجنیر پروژه تماس گرفته و مشوره بگیرد.

فرستاده شد توسط : انجنیر ضیأ احدی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت: 12:32