سوالات : بخش طرح و دیزاین

ساخت وبلاگ
چکیده : جواب سوال اول :اول . فنکشندوم . کانسترکشنسوم. فارم سوال دوم: عمق تهداب گذاری تعمیرات مربوط کدام عوام... با عنوان : سوالات : بخش طرح و دیزاین بخوانید :

جواب سوال اول :
اول . فنکشن
دوم . کانسترکشن
سوم. فارم

سوال دوم: عمق تهداب گذاری تعمیرات مربوط کدام عوامل میباشد تشریح نماید ؟.
حواب سوال دوم: 
اول : وزن وارد بر تهداب از اثر وزن ساختمان 
دوم : مربوط به نوعیت خاک اساس تحت ساختمان 
سوم: عمق یخ زدگی زمین 
سوال سوم: مساحت کلکین یک اتاق که روشنایی را در اتاق تامین میکند چگونه محاسبه مینمایند ؟
جواب سوال سوم: بیست و پنج فیصد مساحت فرش اتاق.

سوال چهارم: چندنوع دیاگرام از اثربارهای وارده برکف تهداب بوجود می آید. ؟
جواب سوال چهارم : سه نوع 
1- مثلثی 
2- دیاگرام ذوذنقه یی 
3- ساحه فشاری وکششی برکف تهداب

سوال پنجم : ارتفاع اطاق نظر به کدام فکتور تعین میگردد ؟
جواب سوال پنجم: 
1- نظر به تعداد نفر که در یک مکان ودریک وقت از آن استفاده میکند 
2- نظر به فضای داخل اطاق.

سوال ششم : برای محاسبات سترکچر تعمیر بکدام ضرائیب (فکتور ها) ضرورت است نظربه پروگرام ETABS
جواب سوال ششم :
- 2 . Site class -1 ضرائیب s2, s3 - 3 . R, TL

سوال هفتم : مقیاس یا Scale را تعریف نموده ومقیاس خورد وبزرگ رابا مثال واضح سازید 
چواب سوال هفتم : عبارت از تناسب ویا نسبت اندازه های واقعی از ساحه بروی کاغذ میباشد مثلآ مقیاس بزرگ و مقیاس خورد . 
سوال هشتم : فرق بین نقشه ) mapو پلان plan ) درمهندسی چیست ؟
جواب سوال هشتم : عبارت از نشا ن دهنده تمام نقاط نسبتی بروی زمین میباشد ما نند کره ها دریاهای وپلان در مهندسی عبارت از قطع افقی یک تعمیرساختمان میباشد که نشان دهنده واندازه های ان تعمیر یاساختمان میباشد.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 19:15