مصرف گزاف شهرداری در کانال کنار سرک هشتاد متره!

ساخت وبلاگ
چکیده : سر انجام شهر دارى كابل كانال را از فرودگاه خواجه رواش تا سراى شمالى در حال پياده سازى قرار داده كه خ... با عنوان : مصرف گزاف شهرداری در کانال کنار سرک هشتاد متره! بخوانید :

سر انجام شهر دارى كابل كانال را از فرودگاه خواجه رواش تا سراى شمالى در حال پياده سازى قرار داده كه خيلى ها پرسش برانگيز است، چنانيكه در تصوير مى بينيدى اين كانال از سطح صفرى سرك در حدود بيشتر از پنجاه سانتى متر بلند ساخت مى گردد. دليل اين مصرف گزاف و بيهوده كه در بلندى آن به كار مى رود چى بوده مى تواند، آيا اين پروژه توسط اشخاص تخنيكى ديزاين شده و يا كه به دليل مصرف بودجه گزاف غير معيارى در نظر گرفته شده است؟!
بلندى سازه كانال به گونه چشمگير نه تنها مصرف بيهوده بودجه ملى است، بلكه زيبايى و نماى سرك را نيز زير پرسش برده مى تواند، در پياده سازى اين گونه ساختمان هاى زيربنايى مسائيل سطح زمين و انتقال آب از روى زمين به داخل آن نيز مدنظرداشت مى باشد.


١٢/قوس/١٣٩٦ خورشيدى

پدیده معماریشهرداری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 6:02