پروژه ميتروبس در شهر كابل ناكام خواهد ماند!

ساخت وبلاگ
چکیده : اخيرأ شهردارى كابل طرح ميتروبس جاده سراى شمالى تا ده افغانان را انجام داده و مصمم است كه در مرحله ... با عنوان : پروژه ميتروبس در شهر كابل ناكام خواهد ماند! بخوانید :

اخيرأ شهردارى كابل طرح ميتروبس جاده سراى شمالى تا ده افغانان را انجام داده و مصمم است كه در مرحله تطبيق قرار دهد، از لحاظ تخنيكى به احتمال زياد اين طرح به چالش بزرگ شهرى مبدل خواهد گرديد.
 تطبيق اين ميتروبس فقط مصرف بودجه انكشافى شهردارى به خاطر تقدير در نزد حكومت خواهد بود تا مسؤلين در گزارش ارايه بدارند كه شهردارى كابل نودوپنج درصد بودجه خود را به مصرف رسانيده است. حالانكه تطبيق ميتروبس سبب باريك شدن عرض جاده هاى كنونى شده و ازدحام و شلوغ را نسبت به حال حاضر بيشتر خواهد كرد.
 براى تطبيق مناسب اين چنين ميتروبس ها اراضى عريض، چهارراهى هاى چند طبقه يى و مردم با داشتن فرهنگ عالى نياز است، در حال كه سرك هاى شهر كابل در حدود بيشتر از هشتاد فيصد كم عرض بوده و مردم تاهنوز فرهنگ كاربرد خدمات شهرى را به گونه مناسب در نظر نگرفته اند، ديده مى شود كه مردم به خاطر موتر در دل سرك ايستاد مى شوند و اصلأ به رهنمايى پوليس ترافيك ارج نمى گذارند.
 از باز سازى و نوسازى كشور بيشتر از يك و نيم دهه مى گذرد تا اكنون به ترانسپورت جواز سير و لايسنس كمپيوترى توزيع نگرديده و بيشترين موترهاى مقامات و زورمندان بدون نمبر پليت، وسايط كهنه و تاريخ گذشته در قلب شهر كابل سير و گشت مى كنند، بايد نوشت كه با وجود اين همه نارسايى هاى ترانسپورتى و ترافيكى كاربرد ميتروبس جنبه عملى نخواهد داشت. به گونه نمونه بايد يادآور شد كه به ارزش لك ها دالر در پروژه هاى پل هوايى در نقاط مختلف شهر اعمار گرديده است اما امروز اصلأ يك در صد كاربرد ندارد.
 براى پيش گيرى از ازدحام شهرى و چالش هاى موجوده شهر كابل راه هاى حل معقول و منطقى زيادى وجود دارد كه عبارتند از:
١. نقل مكان همه ادارات و نهاد هاى دولتى و خارجى از مركز شهر به ساحات دورتر از مركز.
٢. اجازه ندادن موترهاى قاچاقى كه از خدمات شهرى به گونه خودسر استفاده مى كنند.
٣. نصب علايم و نشانه هاى ترافيكى در همه جاده ها، سرك ها، كوچه ها و دهليز هاى پياده رو.
٤. متقاعد ساختن پوليس ترافيك و افزايش تشكيل آن در همه چهار راهى ها و سرك هاى پر رفت و آمد.
٥٥. اعمار زيرزمينى و ساختمان دكان ها در آن جهت عبور و مرور آسان در تمامى ايستگاه هاى پر رفت و آمد و زمينه سازى اعوايد گزاف در بودجه شهردارى كابل.
٥٥. اعمار سايه بان ها وتشناب هاى شهرى در همه ايستگاه ها كه نظم ايستادن منتظرين و توقف وسايط را به گونه معقول ترتيب مى دهد.
 اين همه گزينه هاى بيرون رفت براى پيش گيرى از تراكم وسايط و شلوغ شهر كابل مى تواند راهكار خوب و شايسته باشد و همچنان چالش كنونى شهر كابل را در نهايت مرفوع خواهد گردانيد.فرستاده شد توسط : انجنیر ضیأ احدی

پدیده معماریپروژه,ميتروبس,كابل,ناكام,خواهد,ماند,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 3:32