چرا کار به اهل آن سپرده نمی شود؟!

ساخت وبلاگ
چکیده : تاريخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ در سوره (النسأ) آيه (٥٨) آمده است كه كار را به اهلش بسپاريد. بنأ دليل كه ... با عنوان : چرا کار به اهل آن سپرده نمی شود؟! بخوانید :

تاريخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

در سوره (النسأ) آيه (٥٨) آمده است كه كار را به اهلش بسپاريد. بنأ دليل كه اين كشور روز به روز به گمراهى دست و گريبان است كار به اشخاص غير مسلكى و خلاف رشته سپرده مى شود، از ديد منطق گماشتن اشخاص ملكى به جاى نظامى كار ناپسند و دشوار است، آقاى برمك از دير زمان داراى آموزه كارى رئيس برنامه همبستگى ملى، معين برنامه ها، وزير احيا و انكشاف دهات در عين وزارت و وزير مبارزه با حوادث تاهنوز انجام وظيفه نموده است، ايشان يك انجنير تمام عيار و مدير توانمند در بخش ملكى مى باشند. گرچه ساحه انجنيرى گسترده است خوب بود كه منحيث وزير در وزارت هاى شهر سازى، فوايد عامه احيا و انكشاف دهات و رئيس شهردارى كابل معرفى مى گرديد.
خيلى خنده آور است كه يك انجنير به جاى يك مرد ارتش در وزارت امور داخله و يا يك اقتصاد دان به جاى انجنير در وزارت شهرسازى و مسكن خلاف رشته انجام وظيفه نمايند كه اصل شايسته سالارى را مورد پرسش قرار مى دهد.
دليل مهم كه كشور مان در حدود يك و نيم دهه با وجود كمك هاى سيل آساى جامعه جهانى از لحاظ نوسازى، بازسازى، فرهنگى و آگاهى عامه پيشرفت نكرده است سپردن چوكى هاى بزرگ رهبرى به خلاف رشته است.
همچنان آقاى كرزى در نهايت تعينات خنده آور داشتند كه محمد حنيف اتمر را خلاف مدرك تحصيلى منحيث وزير در وزارت هاى احيا و انكشاف دهات، امور داخله و معارف گماشته بودند كه اين سه اداره از لحاظ هدف وظيفوى با همديگر اصلأ هيچ پيوندى ندارد اما رهبرى كشور بنابر شناخت، زور و واسطه تصميم مى گيرند، حكومت هاى جمهورى بنابر آراى مردم به ميان مى آيند كه هرگز حتى يك بست كوچك به افراد غير مسلكى و خلاف رشته واگذار نمى گردد، اما اكنون به ملاحظه كابينه و ديگر نهاد هاى حكومت سپردن كار به خلاف رشته به گونه چشمگير زبانه مى زند و روى همين بايد نوشت كه اين كشور ستم ديده و هردم شهيد همواره در گودال نا باورى و منجلاب بدبختى، جهل و شقاوت فرو رفته روان است.
از اين جا بر مى آيد كه تاهنوز ديموكراسى در اين كشور نهادينه نگرديده و ارگ خلاف آرمان و مظهر اراده مردم تصميم مى گيرد و هر لحظه واژه جمهورى و خواست مردمى را پرسش برانگيز ساخته است.

فرستاده شد توسط : انجنیر ضیأ احدی

پدیده معماریسپرده,شود؟,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 3:32