ساخت موانع هاى آهنی در روى جاده هاى كابل چالش برانگيز است!

ساخت وبلاگ
چکیده : طرح و ساخت اين گونه موانع ها جز مصرف بيهوده بودجه انكشافى حكومت چيزى ديگرى نيست. اين كشور تا صد سا... با عنوان : ساخت موانع هاى آهنی در روى جاده هاى كابل چالش برانگيز است! بخوانید :

طرح و ساخت اين گونه موانع ها جز مصرف بيهوده بودجه انكشافى حكومت چيزى ديگرى نيست. اين كشور تا صد سال آينده به نوسازى نيازمندى دارد، بيشترين ساحات رهايشى، بازرگانى و عام المنفعه بايد ويران و دوباره نوسازى گردند، بنابران انتقال مواد زايد كه از ويرانه ها و تهداب ها كندن كارى و انتقال آن توسط وسايط از همچو موانع ها امكان پذير نمی باشد. 
اين موانع هاى آهنى كه از جمله نوآورى شهردارى و مراجع امنيتى كشور است در واقع چالش بزرگى فراراه رفت و آمد بس هاى شهرى، واسطه هاى؛ آتش نشانى، انتقال مواد ساختمانى، كوچ كشى و غيره خواهد بود.
اگر اين موانع ها به خاطر پيش گيرى تانكر هاى مشكوك كه وسيله انفجار مى شوند طرح شده باشد، ناتوانى اداره امنيت ملى و بازرسى پوليس را بازگو مى كند. اما از لحاظ رشد و پيشرفت قطعأ زمينه ساخت و ساز پايتخت را به چالش روبرو مى سازد. بهتر است كه درباره اين پديده بى انديشند و هزينه كه در آن به مصرف می رسد، براى ايجاد ساحات سبز، پارك هاى تفريحى در نظر بگيرند تا شهروندان از آسيب تراكم دود و هواى آلوده پايتخت چون بيمارى هاى دشوار درمان تنفسى رهايى يابند.

فرستاده شد توسط : انجنیر ضیأ احدی

پدیده معماریساخت,موانع,آهنی,جاده,كابل,چالش,برانگيز,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 3:32