سوالات انجنیری برآورد - 4

ساخت وبلاگ
چکیده :   از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟ ب:مارک 150                قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ ... با عنوان : سوالات انجنیری برآورد - 4 بخوانید :

 

 1. از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟

ب:مارک 150               

 1. قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ تابع قطر سیخ گول.  
 2. مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟

30  kg/cm2 

 1. مقاومت سیخ های رخدار دارای چند است؟ ج- دارای مقاومت 2800 کیلوگرام فی سانتی متر مربع میباشد.
 2. در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شوند؟ جواب – پوشش های گادری.
 3. ساختمان را به گونه فشرده تعریف کنید؟
 4. ساختمان کلمه جامع بوده که تمام پدیده های هنری مهندیسی و معماری در اثر تحولات فکری و زحمات جسمانی بشر به منظور رفع احتیاجات جامعه ایجاد میگردد
 5. مارک کانکریت چگونه تعین وچه معنی دارد؟

مارک کانکریت توسط نمونه های(15*15*15)سانتی متر از کانکری تریزی که درساحه جریان دارد قالب گیری میگردد و بعد از گذشت 28شبانه روز تحت درجه حرارت 27оCو رطوبت %90در لابراتوار هاتحت فشارتوسط ماشین ها حد محکمیت  کانکریت را درفشار وانحنا معین میسازند، حد محکمیت  کانکریت یا درجه سختی آن عبارت از مارک کانکریت است.

 1. نظر به وزن چند نوع کانکریت وجود دارد؟

نظر به وزن کانکریت به چهار نوع است 1- سبک 2- سبک تر 3- سنگین 4- سنگین تر

 1. عمق تهداب گذاری تابع چی میباشد؟

عمق تهدابگذاری تابع عمق یخبندی میباشد.

 1. مساحت تهداب ها تابع چه است؟

جواب: مساحت تهداب ها تابع بارهای محاسبوی می باشد.

 1. فیصدی مصالحه سمنتی در سنگ کاری چند می باشد؟

جواب: معمولی فیصدی مصالحه سمنتی را در سنگ کاری 28 فیصد محاسبه می کنند.

 1. عرض سنگ کاری در تهداب ها چند نوع است؟

عرض سنگکاری در تهداب ها بیشتر از 60 سانتی متر محاسبه می گردد.

 1. قشر محافظوی تابع چی می باشد؟

جوب: قشر محافظوی تابع قطر سیخ گول می باشد.

 1. سمنت در یک مخلوط کانکریت چه وظیفه دارد ؟ 

جواب: سمنت در مخلوط کانکریت مقاومت دهنده و از جمله ماده چسپاننده به شمار میرود.

 1. گزدمک و یا بست ها در مقابل کدام قوه عمل می کند؟ 

جواب: در مقابل قوه های عرضی 

18. سلمپ تست چيست؟

جواب: سملپ تست عبارت از واحد اندازه گيری نرمی كانكريت بوده مقدار آب در مخلوط کانکریت معلوم می نماید.

 1.  برآورد اول و برآورد ثانی  چه طور و به چه منظور صورت می گیرد؟

برآورد اول قبل از شروع پروسه طی مراحل تدارکات پروژه به منظور پیش بینی و تثبیت احجام تخمینی پروسه های کاری به ملاحظه نقشه ها و ساحه کار صورت می گیرد اما برآورد ثانی به منظور  تثبیت مقدار کار های انجام شده، بعد از تکمیل پروژه  به ملاحظه ساحه و تطبیق آن با لست مشخصات صورت می گیرد.

 1. در آهن کانکریت کدام عنصر ساختمانی در مقابل کدام نوع قوه بیشتر  مقاومت دارد؟

در بدنه آهن کانکریتی سیخ  گول در مقابل قوه های کششی و کانکریت در مقابل قوه های فشاری بیشتر مقاومت دارد.

 1. ساختمان مصنوعی چیست و به چند نوع می باشد ؟

جواب   -  ساختمان مصنوعی عبارت از ساختمان های انجنیری و دفاعی سرک می باشد که عبارت اند از پل ، پلچک ، گالری ، دیوار استنادی ، سیلبر ها ، شرشره  وغیره را می توان نام برد . که هرکدام آن ها جز اساسی سرک بوده که در وقت لزوم دید ساحه از آن استفاده می گردد.

 1. دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟

جواب: تا ارتفاع 2.8 متر می تواند که اعمار گردند.

 1. تهداب ها به چند نوع است ؟

تهداب ها به سه نوع است

1- تهداب های میخی یا ستونی 2- تهداب های فیته یی3- تهداب های فرشی 1

24.یک ساختمان در مقابل کدام قوه ها دیزاین می گردد؟

جواب: ساختمان ها در مقابل قوه های افقی و عمودی سنجش می شوند.

 

 1. مقدار قیر مصرفی در عایق کاری رطوبت برای یک متر مربع برابر است با:
 2. تنها قیر دو کیلوگرام.
 3. دو قشر قیر با یک لایحه گونی 3.5 کیلوگرام.
 4. سه قشر قیر با دو لایحه گونی 5 کیلوگرام.
 5. چهار قشر قیر با سه لایحه گونی 6.5 کیلوگرام.

 

 1. مقدار مصرف رنگ روغنی در سطح یک متر چند کیلو گرام است؟

جواب: مقدار مصرف رنگ روغنی در سطح یک متر مربع مساوی به 22گرام میباشد. رنگ روغنی در آهن آلات در فی متر مربع 0.19 کیلوگرام میباشد.

 

 1. فیصدی مصرف رنگ پلاستیک برای دیوارها و سقف ها چند میباشد؟

جواب:برای دیوارها 30%،و برای سقف ها 20% در نظر گرفته می شود.

 1. مقدار مصرفی تیل الف برای یک متر مربع چوپ چقدر می باشد؟

جواب: مقدار مصرفی تیل الف برای یک متر مربع چوب مساوی به 50 گرام می باشد.

 1. مقدار مصرفی سرش نجاری در یک متر مربع چقدر می باشد؟

مقدار مصرفی سرش نجاری در یک متر مربع 125گرام می باشد.

 1. مقدار مصرفی میخ در یک متر طول شفتی در کار نجاری چقدر می باشد؟

مقدار مصرفی میخ در یک متر طول شفتی در کار نجاری 11گرام می باشد.

 

31.                        مقدار ضایعات در مصرف مواد ساختمانی چقدر می باشد، هر کدام را جدا جدا نام ببرید؟

جواب: ضایعات: خشت 10%، سنگ 10%، ریگ 10%، جغل 10%، سمنت 5%، سیخ گول 5%، چوب 10-20 %، شیشه 20-30 %آب از 10-20 فیصد.

 1. واحدات طول، سطح و حجم را بگوید که در بدنه ساختمان چطور محاسبه می گردد؟

در برآورد واحد طول متر طول، واحد سطح مترمربع و واحد حجم مترمکعب می باشد در نظر گرفته می شود.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت: 19:31